Информација са састанка Републичког одбора Синдиката правосуђа РС са представницима Министарства правде

Информација са састанка Републичког одбора Синдиката правосуђа РС са представницима Министарства правде
Информација са састанка Републичког одбора Синдиката правосуђа РС са представницима Министарства правде

Дана, 31.05.2019. године одржан је састанак представника Министарства правде у Влади РС са Републичким одбором Синдиката правосуђа РС.

На састанку је констатовано да је министарство правде упутило у Скупштинску процедуру приједлог измјена и допуна Закона о платама запосених у правосудним инситуцијама РС, а у дијелу који се односи на повећање износа накнаде за припаднике Овлаштених службених лица (ОСЛ-а) са средњом и вишом стручном спремом, чиме би се постигло изједначавање са износом накнаде за исте припаднике запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Такође, поново је упућен зајтјев министaрству да се под хитно размотри увећање плата за остале запослене у правосудним институцијама Републике Српске.

Као разлог за наш захтјев Републички одбор Синдиката правосуђа РС је навео сљедеће чињенице:

1. У задњих 10 година плате за раднике у правосудним институцијама, нису повећаване;
2. Трошкови живота су повећани за 20-30%;
3. У правосудним институцијама нема вишка запослених (чак у појединим институцијама имамо мањак запослених);
4. Специфичност послова и задатака запослених (материјална и кривична одговорност);
5. Повећан обим послова у складу са провођењем реформе правосуђа (технички и по броју предмета).

Нарочито подвлачимо као важну чињеницу да радници у правосудним институцијама обављају изузетно захтјеван и сложен посао уз пуну материјалну и кривичну одговорност. За разлику од неких других служби, за раднике у правосудним институцијама је потребно уважити чињеницу специфичности врло сложених и одговорних послова и задатака које обављају за судије и тужиоце, као њихов стручни сарадник-асистент, чинећи скоро 80% послова носиоца правосудних функција. На основу посебно отежаних услова рада и изузетно сложених послова које обављају, сматрамо да би требало одвојити са висином примања или накнада, ове раднике од осталих радника који са истом стручном спремом обављају послове и задатке у другим службама (у органима управе, општинама, пошти, јавним предузећима као што су електропривреда, водовод и канализација и тд.). По правилу, за много једноставније послове које обављају, радници у другим институцијама имају већа примања од радника у правосудним институцијама са истом стручном спремом. Такође, обим и сложеност послова у правосудним институцијама се из године у годину повећава.

Чињеница је да радници у правосудним институцијама немају могућност напредовања кроз платне коефицијенте или разреде, те да им је у плату урачунат регрес и топли оброк који представља стварни трошак, што додатно утиче на умањење износа плате за поменуту категорију радника.

С тога смо мишљења да би било потребно обратити посебну пажњу на ово егзистенцијално питање и урадити све на побољшању материјалног статуса запослених у правосудним институцијама РС.

Републички одбор Синдиката правосуђа РС, као први корак, предлаже да Министарство правде прослиједи наш захтијев за побољшање материјалног статуса запослених у правосудним институцијама, Влади Републике Српске, а потом ћемо инсистирати на одржавању састанка са предсједником Владе г-дином Вишковићем.

Допис медијима, 31.05.2019. године (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!