18. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске – Закључци

18. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци
18. сједница Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске - Закључци

На 18. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 22.05.2021.године у Бањој Луци, расправљало се о стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира правима радника прописана Законом, колективним уговорима и осталим актима, одржавању редовних избора у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС, те о активностима Савеза синдиката Републике Српске.
Након расправе, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, у вези преговора представника Савеза синдиката Републике Српске са Владом Републике Српске о повећању плата свим радницима у Републици Српској, а које се односи на повећање најниже плате, повећање неопорезивог дијела плате и повећање плата у просвјети и култури, здравству, полицији и правосуђу.
Констатовано је да ће у Републици Српској од 01.јуна 2021.године, бити повећана најнижа плата на минимално 540 КМ , неопорезиви дио плате биће повећан са 500 КМ на 700 КМ (како би се створила могућност да се свим радницима повећа плата до 20КМ), док ће повећање плата у образовању, култури, полицији и правосуђу бити за 5%, а у здравству за 6%.

2. У складу са повећањем најниже плате и неопорезивог дијела плате, потребно је кренути у преговоре на нивоу предузећа, како би се свим радницима у области шумарства, прераде дрвета и папира, повећала плата, кроз повећање цијене рада.
Повећање плата и топлог оброка треба бити минимално пропорционално повећању најниже плате.

3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске прихватио је информацију о активностима у вези доношење Закона о заштити од узнемиравања на раду, o раду Радне групе за измјену и допуну Закона о раду, те доношењу Стратегије заштите на раду у Републици Српској.

4. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да je у свим областима које представља овај синдикат, стање стабилно и није било злоупотребе права радника регулисаних Колективним уговором, која се односе на исплату плата и осталих примања нити отпуштања радника, осим у области шумарства гдје се плате исплаћују у континуитету, али у појединим организационим дијеловима, постоји кашњење у исплати плата (ШГ „Борја“ Теслић, ШГ „Мајевица „ Лопаре, ШГ „Милићи“, ШГ „Добој“, Центар за сјеменско расадничку производњу, Добој).

5. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске усвојиo је Одлуку о мјесту и датуму одржавања Редовне Скупштине Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.
Редовна Скупштина Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, биће одржана у суботу 12.јуна 2021.године у Теслићу.

6. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске усвојио је Одлуку о броју, критеријима и избору делегата Редовне Скупштине Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске. У наредних 10 дана, биће одржани састанци предсједника синдикалних организација из области шумарства, прераде дрвета и папира по регијама, како би се извршио избор делегата за Редовну Скупштину, те предложили кандидати за органе и предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.

7. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

8. Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике Српске, www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!