Zaključci sa Treće sjednice Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS

Kroz izmjene zakona sačuvati i unaprijediti sva stečena prava
Kroz izmjene zakona sačuvati i unaprijediti sva stečena prava

Na Trećoj sjednici održanoj 17.12.2018. godine u Banjaluci, Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informaciju o aktivnostima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS između dvije sjednice.

U skladu sa Statutom, u  Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS kooptirani  su novi članovi.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS prihvatio je informacije o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske koje se odnose na realizaciju Memoranduma o zajedničkim mjerama zaključenog sa Vladom Republike Srpske, te zahtjeve Saveza sindikata RS, vezane za Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godinu i Budžet RS za 2019.godinu (izmjena zakonskih propisa i povećanje plata).

Takođe, donesena je odluku o izboru članova pregovaračkog tima za oblast lokalne samouprave, te za oblasti uprave i javnih službi.

Zaključci Republičkog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnoh službi Republike Srpske, 17.12.2018. godine ( .doc )


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!