Zaključci sa Prve vanredne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Zaključci sa Prve vanredne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Zaključci sa Prve vanredne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava