Zaključci sa Pete sjednice RO Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS

Zaključci sa Pete sjednice RO Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS
Zaključci sa Pete sjednice RO Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!