Zaključci sa Osme sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, 08.12.2018. godine

Zaključci sa Osme sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, 08.12.2018. godine (.doc )