Закључци са Конституирајуће сједнице органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Закључци са Конституирајуће сједнице органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске,страна 1
Закључци са Конституирајуће сједнице органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, страна1
Закључци са Конституирајуће сједнице органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, страна 2
Закључци са Конституирајуће сједнице органа Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, страна 2
Одлука о начину уплате чланарине и њеној расподјели ( Сл. Гл. РС 30/18 )
Одлука о начину уплате чланарине и њеној расподјели ( Сл. Гл. РС 30/18 )

Статут Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Присупница

Колективна приступница


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права