Закључци са 6. Сједнице Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске

Просјечне плате у банкарском сектору од 650 до 850 КМ, упркос добити банака од 77 милиона КМ
Просјечне плате у банкарском сектору од 650 до 850 КМ, упркос добити банака од 77 милиона КМ

На 6. Сједници Републичког одбора Синдиката финансијских организација Републике Српске одржаној 23.12.2019. године донешени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Републички одбор Синдиката финансијских организација Републике Српске прихватио је информацију да је Унија удружења послодаваца одбила потписати испреговарани текст Општег колективног уговора, иако је од стране Владе прихваћен њихов захтјев да се на регрес од 450 КМ ослободе пореза и доприноса.
  2. Такође, чланови Одбора су прихватили информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске на повећању најниже плате и секторских плата.
  3. Анализирајући стање у финансијском сектору у погледу висине плата радника, Републички одбор је закључио да је неопходно у свим дјелатностима повећати плате, с обзиром на позитивне пословне резултате које послодавци остварују.
  4. Континуирано пратити поштивање права радника и о томе информисати Републички одбор, ради предузимања мјера у случају кршења истих.
  5. Од Уније удружења послодаваца поново затражити информацију када се планира избор органа Удружења послодаваца банкарско-финансијских организација, како би се отпочели преговори у циљу закључивања Посебног колективног уговора.
  6. Од свих чланова органа овог Синдиката очекује се веће ангажовање у придобијању нових чланова Синдиката, а циљна група да буду млади радници који тек заснивају радни однос и којима треба аргументовано образложити предности синдикалног организовања.

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!