Zaključci sa 16. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Zaključci sa 16. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Zaključci sa 16. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Na 16. sjednici Predsjedništva Savez sindikata Republike Srpske, održanoj 07.08.2020. godine, u Banjoj Luci, raspravljalo se o trenutnim aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata, procjeni aktivnosti u narednom periodu, kao i o načinu obilježavanja 28. godina rada i djelovanja Saveza sindikata Republike Srpske, sa posebnim akcentom na zdravlje i položaj radnika za vrijeme epidemije.

Nakon zaključene rasprave, Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske donijelo je sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske je, nakon razmatranja aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata, zaključilo da je neophodno, prateći epidemiološku situaciju, održati sastanke sa svim predsjednicima sindikalnih organizacija, članovima sindikalnih odbora i poslodavcima, po regijama, uz prisustvo predsjednika granskih sindikata, izvršnih sekretara i predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske, s ciljem rješavanja problema i pružanja podrške radu sindikalnim organizacijama.

2. Prioritetne aktivnosti koje trenutno provode Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati su:

– očuvanje zdravlja radnika i dosljedna primjena Zakona o zaštiti na radu, uz poštovanje svih preporuka i mjera Republičkog štaba za vanredne situacije;
– očuvanje radnih mjesta;
– očuvanje dostignutog nivoa prava radnika, koristeći sve instrumente koji su na raspolaganju sindikatu.

3. Realizacija zaključaka 1. i 2. treba da doprinese što bržem stvaranju uslova za poboljšanje materijalno socijalnog položaja radnika, kroz pregovore sa poslodavcima i Vladom Republike Srpske.

4. Savez sindikata Republike Srpske će 25. avgusta 2020. godine, u Tesliću, u skladu sa epidemiološkom situacijom, obilježiti 28. godina rada i djelovanja Saveza sindikata Republike Srpske, pod sloganom „Zdravlje ispred svega“.

Savez sindikata Republike Srpske će održati Konferenciju posvećenu bezbjednosti i zdravlju na radu u vrijeme pandemije COVID -19.

Cilj Konferencije je da se nakon prezentovanja stanja iz ove oblasti u privrednom (građevinarstvo, rudarstvo i šumarstvo) i javnom sektoru, izvrši analiza postojećeg stanja koja će poslužiti za strateški dokument u vezi izmjena postojećeg Zakona o zaštiti na radu Republike Srpske i donošenja Strategije zaštite na radu.

U radu Konferencije učestvovaće predstavnici koji se isključivo bave bezbjednošću i zdravljem na radu, predstavnici nadležnog ministarstva i inspekcije, kao i predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!