Zaključci sa 11. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Zaključci sa 11. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
Zaključci sa 11. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

Na 11. sjednici Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, održanoj 11.09.2019. godine u Tesliću, doneseni su sljedeći:

ZAKLJUČCI 

 1. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske traži hitno povećanje najniže plate i sektorskih plata u Republici Srpskoj, kako bi se smanjio odlazak kvalifikovane radne snage i sačuvala socijalna stabilnost.
  Od Vlade Republike Srpske tražimo da donese trogodišnji plan povećanja plata za najmanje 10% na godišnjem nivou.
  U okviru plana za svaku godinu u posljednjem kvartalu, a prije usvajanja Budžeta i Programa ekonomskih reformi Republike Srpske, se utvrđuje tačan iznos povećanja plata.
 2. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske traži održavanje tematske sjednice Vlade Republike Srpske na temu: „Uslovi rada i plate u Republici Srpskoj sa prijedlogom mjera“.
 3. Za održavanje tematske sjednice Vlade Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske je pripremio radni materijal koji će 12.09.2019. godine dostaviti Vladi Republike Srpske na razmatranje, u cilju pripreme tematske sjednice.
 4. Zadužuje se predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske da obavi pripremne razgovore sa predstavnicima ključnih ministarstava u Vladi Republike Srpske i  predsjednikom Vlade Republike Srpske.
 5. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske usvojilo je Prijedlog globalnih ekonomskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi za period 2020-2022. godine, podjeljene u tri oblasti: zakonodavne aktivnosti, strateške aktivnosti i socijalni dijalog.
  Svi granski sindikati dužni su da do petka, 14.09.2019. godine, Savezu sindikata Republike Srpske, dostave prijedloge sektorskih mjera koje će biti sastavni dio Prijedloga ekonomskih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske.
  Prijedlog mjera će biti dostavljen Vladi Republike Srpske do 16.09.2019. godine.
 6. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske prihvatilo je informaciju u vezi svih aktivnosti oko održavanja zajedničkog sastanka predsjednika granskih sindikata privrede sa predsjednicima granskih udruženja poslodavaca u Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske, na temu započinjanja ili nastavka pregovora oko zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora u privredi.
  Konstatovano je nezadovoljstvo činjenicom da se većina predsjednika granskih udruženja poslodavaca nije, u dva navrata, odazvala pozivu na sastanak sa granskim sindikatima privrede u Savezu sindikata Republike Srpske, iako su predloženi termini za sastanke bili njima prilagođeni.
  Dogovoreno je da se još jednom uputi poziv za sastanak predsjednicima granskih udruženja poslodavaca, na temu otpočinjanja ili nastavka pregovora oko zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora u privredi, nakon čega će se zauzeti konačan stav vezano za ovo pitanje.
 7. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske prihvatilo je informaciju u vezi Nacrta zakona o inspekcijama Republike Srpske, te se upoznalo sa stavovima i prijedlozima Saveza sindikata Republike Srpske u vezi ovog zakonskog rješenja.
  Svi članovi Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske zajedno sa diplomiranim pravicima, izvršnim sekretarima i povjerenicima na terenu, obavezni su da, zastupajući stavove Saveza sindikata Republike Srpske, aktivno učestvuju u javnim raspravama koje će organizovati nadležno Ministarstvo, po regionalnim centrima.

Zaključci sa 11. sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske (.pdf)