Zaključci RO Sindikata metalske industrije i rudarstva RS

Zaključci RO Sindikata metalske industrije i rudarstva RS
Zaključci RO Sindikata metalske industrije i rudarstva RS

Na redovnoj sjednici Republičkog odbora Sindikata matalske industrije i rudarstva Republike Srpske, održanoj 3.7.2020. godine, na kojoj se, između ostalog, analiziralo stanje u kompanijama i preduzećima za vrijeme pandemije, sa posebnim akcentom na uslove rada, zaštitu i zdravlje na radnom mjestu, te platama i naknadama zaposlenih u ovoj oblasti, Republički odbor Sindikata matalske industrije i rudarstva Republike Srpske donio je

Z A K LJ U Č A K

Republički odbor Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske u narednom periodu usmjeriće svoje aktivnosti na:

  • očuvanje radnih mjesta u svim preduzećima;
  • vraćanje plata na prethodni period (ukoliko je došlo do smanjenja istih) i
  • vraćanje radnika u proces rada.