Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. SokolacNajvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava