Закључак синдикалног одбора “ Алумина “ Зворник

Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник
Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник

Синдикални одбор Синдикалне организације „Алумина“ Зворник не прихвата Приједлог Правилника о раду, број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, у складу са Закључком Синдикалног одбора Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске од 19.04.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е 

Наиме, Закључком од 19.04.2016. године,  који су донијели Синдикат металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске, прописано је да, у складу са чланом 269. став (2) Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) нису стављени ван снаге колективни уговори закључени код послодавца (појединачни), па исти остају на снази и примјењиваће се у области металске индустрије до закључивање посебног Колективног уговора за запослене у области металске индустрије и рударства РС.

Такође, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске доставило је Мишљење, број: 16-04/12-12-343-3/16 од 07.11.2018. године којим је потврдило горе наведени Закључак, односно да Закон о раду Републике Српске  није ставио ван снаге појединачне колективне уговоре и њихове одредбе, осим ако нису у супротности са изричитим одредбама Закона, тако да и даље обавезују његове потписнике. Нагласили су да, у складу са чланом 9. Став (2) Закона о раду,  не постоје сметње да се и даље примјењују одредбе раније закључених појединачних колективних уговора, уколико су исте, по радника, повољније од Закона о раду и Одлуке Владе Републике Српске.

На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.
На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Опреза ради истичемо, да су чланом 3. Закона о раду дефинисани услови доношења Правилника о раду.

На основу свега наведеног, Синдикални одбор синдикалне организације „Алумина“ Зворник одбија у потпуности Правилник о раду , број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, јер је на снази Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Погледајте документ


 

Последње вијести

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Активности у синдикалним организацијама
Данас је на позив предсједника синдикалне организације Водовод Србац Милована Добрњца колектив посјетио извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука Горан Савановић. Тема разговора био је текст новог предлога Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности који [опширније]
Информација у вези са Одлуком Уставног суда Републике Српске

Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд

Савез синдиката РС
Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд Одлуком објављеном у Службеном Гласнику Републике Српске број 93/18. Одлука Уставног суда Републике Српске