Закључак синдикалног одбора “ Алумина “ Зворник

Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник
Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник

Синдикални одбор Синдикалне организације „Алумина“ Зворник не прихвата Приједлог Правилника о раду, број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, у складу са Закључком Синдикалног одбора Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске од 19.04.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е 

Наиме, Закључком од 19.04.2016. године,  који су донијели Синдикат металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске, прописано је да, у складу са чланом 269. став (2) Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) нису стављени ван снаге колективни уговори закључени код послодавца (појединачни), па исти остају на снази и примјењиваће се у области металске индустрије до закључивање посебног Колективног уговора за запослене у области металске индустрије и рударства РС.

Такође, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске доставило је Мишљење, број: 16-04/12-12-343-3/16 од 07.11.2018. године којим је потврдило горе наведени Закључак, односно да Закон о раду Републике Српске  није ставио ван снаге појединачне колективне уговоре и њихове одредбе, осим ако нису у супротности са изричитим одредбама Закона, тако да и даље обавезују његове потписнике. Нагласили су да, у складу са чланом 9. Став (2) Закона о раду,  не постоје сметње да се и даље примјењују одредбе раније закључених појединачних колективних уговора, уколико су исте, по радника, повољније од Закона о раду и Одлуке Владе Републике Српске.

На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.
На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Опреза ради истичемо, да су чланом 3. Закона о раду дефинисани услови доношења Правилника о раду.

На основу свега наведеног, Синдикални одбор синдикалне организације „Алумина“ Зворник одбија у потпуности Правилник о раду , број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, јер је на снази Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Погледајте документ


 

Последње вијести

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката Републике Српске упутио Влади РС захтјев за повећање најниже плате на 500 КМ

Савез синдиката РС
Из Савеза синдиката Републике Српске данас је Влади РС упућен званичан захтјев за повећање најниже плате у Републици Српској на 500 КМ. Иако је Савез синдиката Републике Српске као одговоран социјални партнер иницирао одржавање сједнице [опширније]

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2018. године 1886,86 КМ

Савез синдиката РС
Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској,  у новембру 2018. године, коштала је 1888,86 КМ, коју је  просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу  у износу од 880,00 КМ, покривала  са свега 46,59 [опширније]