Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine

Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine
Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine

Na sastanku Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata, koji je održan 30.01.2018.godine u Domu sindikata u Banja Luci, sa početkom u 10,00 časova doneseni su sledeći zaključci:

  1. Svi članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata saglasni su da se Savez sindikata Republike Srpske treba očuvati kao jedinstvena sindikalna asocijacija.
  2. Svi članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata pokreću inicijativu da se u što kraćem roku održi sjednica Predsjedništva na kojoj će se otvoriti pitanje principa rada, funkcionisanja i djelovanja Saveza sindikata Republike Srpske, a koji će biti osnova za izradu izmjena i dopuna Statuta ili donošenje novog Statuta.
  3. Članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata saglasni su da se uporedo sa izradom principa iz tačke 2. Zaključaka radi paralelno na usaglašavanju i donošenju nove odluke o članarini i njenoj raspodjeli.

(Protiv zaključka tri glasao Dragan Gnjatić, a uzdržan bio Milenko Granulić)

Predsjednik Radne grupe

  Tane Peulić s.r.

Zaključak Radne grupe


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]