Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine

Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine
Zaključak Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine

Na sastanku Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata, koji je održan 30.01.2018.godine u Domu sindikata u Banja Luci, sa početkom u 10,00 časova doneseni su sledeći zaključci:

  1. Svi članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata saglasni su da se Savez sindikata Republike Srpske treba očuvati kao jedinstvena sindikalna asocijacija.
  2. Svi članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata pokreću inicijativu da se u što kraćem roku održi sjednica Predsjedništva na kojoj će se otvoriti pitanje principa rada, funkcionisanja i djelovanja Saveza sindikata Republike Srpske, a koji će biti osnova za izradu izmjena i dopuna Statuta ili donošenje novog Statuta.
  3. Članovi Radne grupe za analizu uplate i preraspodjele članarine koja se uplaćuje na Savez sindikata Republike Srpske u proširenom sastavu sa predsjednicima granskih sindikata saglasni su da se uporedo sa izradom principa iz tačke 2. Zaključaka radi paralelno na usaglašavanju i donošenju nove odluke o članarini i njenoj raspodjeli.

(Protiv zaključka tri glasao Dragan Gnjatić, a uzdržan bio Milenko Granulić)

Predsjednik Radne grupe

  Tane Peulić s.r.

Zaključak Radne grupe


Poslednje vijesti