Zajednički ćemo raditi na unapređenju partnerskih odnosa između sindikata i poslodavca u „Bat hotelu“ Jahorina – Pale

Zajednički ćemo raditi na unapređenju partnerskih odnosa između sindikata i poslodavca u "Bat hotelu" Jahorina - Pale
Zajednički ćemo raditi na unapređenju partnerskih odnosa između sindikata i poslodavca u "Bat hotelu" Jahorina - Pale

Predsjednik Sindikata trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske Goran Savanović, razgovarao je danas u Domu sindikata u Banjaluci sa predstavnicima ,,BAT hotela“ Bistrica, iz Pala, o djelovanju sindikata i statusu zaposlenih u ovoj kompaniji.

Darinka Đuran, izvršni direktor organizacionih poslova ,,Batagon Group“ istakla je da je u januaru 2019 godine kupljen Hotel „Bistrica“, sada „BAT Hotel“, i da je u njega, do sada uloženo preko 6 miliona KM, da slijede novi investicioni radovi na renoviranju hotela, da su svi radnici sačuvali svoja radna mjesta, te da planiraju da u narednom periodu zaposle još  jedan broj stručnih kadrova.

Dogovoreno je, da se kroz socijalni dijalog, u narednom periodu u ovoj kompaniji, unaprijede partnerski odnosi između sindikata i poslodavca, sa zajedničkim primarnim ciljem brigom i unapređenjem  prava radnika u svim segmentima njihovog rada.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!