Vlada Republike Srpske uvažila zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske – dostignut nivo prava radnika iz Posebnog kolektivnog ugovora ostaje na snazi

Vlada Republike Srpske uvažila zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske – dostignut nivo prava radnika iz Posebnog kolektivnog ugovora ostaje na snazi
Vlada Republike Srpske uvažila zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske – dostignut nivo prava radnika iz Posebnog kolektivnog ugovora ostaje na snazi

Na zahtjev Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o primjeni odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske do 30.06.2021.godine.

Odlukom Vlade Republike Srpske, uvažen je osnovni zahtjev Sindikata lokalne smouprave, uprave i javnih službi RS, da se dostignut nivo prava radnika u upravi i javnim službama RS, ne smije dovesti u pitanje, odnosno da nijedno pravo ne može biti smanjeno ili ukinuto, s obzirom da smo uvidjeli da u ovom trenutku  ne možemo doći do novih posebnih kolektivnih ugovora.

Naime, pored svih naših nastojanja da zaključimo nove posebne kolektivne ugovore u upravi i javnim službama Republike Srpske, na period od tri godine, to se nije desilo iz razloga što je drugi „odbjegli“ sindikat, koji djeluje u ovim oblastima, bio isključiv, bez volje i razumijevanja od strane jednog čovjeka, da  prihvati realnost i ispoštuje Zakon o radu da oba reprezentativna sindikata budu potpisnici posebnih kolektivnih ugovora i time na bolji i kvalitetniji način urede prava zaposlenih u upravi i javnim službama.

Od početka smo tvrdili da ćemo zaštititi prava radnika i da radnici neće ostati bez posebnih kolektivnih ugovora, za razliku od drugog sindikata koji je učinio sve da do posebnih kolektivnih ugovora ne dođe, osim ako oni nisu jedini potpisnici, te su konstantno obmanjivali i unosili paniku među radnike i javnost  da zaposleni u upravi i javim službama, gube prava iz kolektivnih ugovora.

Opet se na kraju ispostavilo ko je govorio istinu, a ko kroz napade, pritiske i ucjene, želi da ostvaruje isključivo svoje lične interese.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, uz punu podršku Saveza sindikata RS, svoju borbu za veće plate i bolje uslove rada nastavlja i dalje kao ozbiljan i odgovoran socijalni partner sa Vladom Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava