Vlada Republike Srpske danas o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS

Vlada Republike Srpske danas o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS
Vlada Republike Srpske danas o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS

Vlada Republike Srpske danas će na redovnoj sjednici razmatrati informaciju o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske u vezi sa zaključivanjem posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave, nakon čega će donijeti konačnu odluku.

Podsjećamo, posebni kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi Republike Srpske ističe u martu mjesecu ove godine. Predstavnici Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS, na čelu sa predsjednikom Brankom Zelenovićem ranije su održali niz sastanaka sa Lejlom Rešić, ministrom uprave i lokalne samouprave RS, kako bi pronašli najbolje rješenje za sve radnike zaposlene u ovoj oblasti. Više puta su na sastancima ponovili da je neophodno da se do kraja februara 2020. godine zaključi novi Posebni kolektivni ugovor ili da se postojeći Kolektivni ugovor, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, produži na godinu dana. Sindikat od nadležnih zahtjeva i da se najniža cijena rada za zaposlene u oblasti lokalne samouprave poveća za najmanje 10%.