UO Fonda solidarnosti za obnovu RS prihvatio zaključke Predsjedništva Saveza sindikata RS

UO Fonda solidarnosti za obnovu RS prihvatio zaključke Predsjedništva Saveza sindikata RS
UO Fonda solidarnosti za obnovu RS prihvatio zaključke Predsjedništva Saveza sindikata RS

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske je 31. marta ove godine donijelo niz zaključaka koji se odnose na prava radnika u vrijeme  vanredne situacije, a kasnije vanrednog stanja. Ključan je bio stav Saveza sindikata RS i svih granskih sindikata da poslodavci zajedno sa Vladom Republike Srpske i Savezom sindikata RS ulože dodatni napor da se sačuvaju sva radna mjesta, da ni jedan radnik ne izgubi svoje radno mjesto i da mu na taj način bude ugrožena egzistencija. Takođe je na sjednici Predsjedništva zaključeno da se plate svim radnicima moraju isplaćivati u punom iznosu, a da se radnicima koji u vrijeme vanrednog stanja imaju povećan obim posla i rade pod otežanim uslovima rada uveća plata.

Jedna od ključnih mjera koja je predložena Vladi RS bila je dodjela novčanih sredstava upravo onim poslodavcima koji su prestali da rade na osnovu uredbe kojom je Krizni štab Republike Srpske, zbog epidemije izazvane virusom korona, zabranio rad. Zaključci su isti dan, nakon sjednice Predsjedništva, dostavljeni Vladi Republike Srpske i u komunikaciji sa resornim ministrima i predsjednikom Vlade RS ključni zahtjevi Saveza sindikata RS su usvojeni i na prvoj sjednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu RS koja je održana juče u Banjaluci.  Na sjednici je došlo  do potpune finalizacije zaključaka koje smo uputili Vladi RS. Savez sindikata RS, odlukom Vlade RS ima svog člana, odnosno predstavnika u UO Fonda što je jako važno, jer ćemo na taj način direktno učestvovati u kreiranju, provođenju i donošenju mjera koje su važne za radnike i poslodavce, jer je najvažnije da sačuvamo radna mjesta i plate radnika, a isto tako i kupovnu moć jer kad se sve ovo završi bitno je da imamo što manje štete i da se u određenom trenutku možemo vratiti normalnom načinu života.

Na sjednici UO je rečeno, a što je ujedno i stav Saveza sidikata RS,  da se posebno priznanje oda i nagrade oni radnici koji su svojim radom rizikovali svoje živote i svakodnevno bili u kontaktu sa onima koji su se, nažalost, razboljeli od virusa a to su zdravstveni radnici. Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Srpske je donio odluku da  zdravstvenim radnicima dodijeli 13 miliona i 310 hiljada KM, u svrhu jednokratne novčane pomoći, kao i i zdravstvenim radnicima koji rade u kazneno- popravnim ustanovama. Podržan je prijedlog i da budu nagrađeni policijski službenici, komunalni policajci, pripadnici Civilne zaštite i inspektori.

Takođe, na sjednici je dogovoreno  da se svim radnicima koji rade kod poslodavca koji je prestao da radi odlukom Kriznog štaba, uplate doprinosi za sve radnike. Novac koji je obezbijeđen za tu svrhu iznosi 16 miliona KM. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, koja je član Upravnog odbora Fonda solidarnosti za obnovu Srpske iznijela je i obrazložila raniji stav Saveza sindikata RS koji je upućen na adresu Vlade, da se radnici koji radeći svoj posao direktno dolaze u kontakt sa zaraženim pacijentima ili onima koji su u karantinu, nađu na spisku za dodjelu stimulacije i da im se oda priznanje za posao koji obavljaju u ovom teškom trenutku. To su vatrogasci širom RS i njih je oko 800, zatim radnici koji rade u komunalnim preduzećima-perači ulica koji rade na sprečavanju širenja virusa korona i  njih je oko 750,  radnici koji rade u đačkim i studentskim domovima direktno sa ljudima koji su pozitivni na COVID – 19, a njih ima oko 250, kao i zdravstveni radnici zaposleni u domovima za stara lica.

Svi ovi radnici imaju veliko opterećenje, ali se kod njih prepoznaje jedna velika odgovornost i spremnost da se ova situacija što prije okonča kako bi se svi što prije vratili uobičajenim tokovima naših života.

Savez sindikata Republike Srpske, kao odgovorna organizacija,  od prvog dana aktivno učestvuje u predlaganju mjera koje bi doprinijele da se zaštite prava radnika, ali smo isto tako u svakodnevnoj komunikaciji sa socijalnim partnerima i iznalazimo rješenja da sve poteškoće što prije prevaziđemo. Sada je na Vladi RS da razmotri dodatne zahtjeve Saveza sindikata RS i očekujemo da Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu RS i Vlada RS donesu odluku da se i vatrogascima, peračima ulica, radnicima  koji rade u karantinima i zdravstvenim radnicima koji rade u domovima za stara lica obezbijedi novčana naknada.

Savez sindikata RS nastavlja intezivno da radi i na rješavanju pitanja iz oblasti rada, a po zahtjevima radnika – ne samo članova sindikata već i onih koji to nisu. Važno nam je da radnička prava ne budu ugrožena i još jednom apelujemo na poslodavce da čuvaju radna mjesta, pogotovo kad se zna da će i za mjesec april biti isplaćene plate u bruto iznosu za one radnike koji nisu radili. Prijedlog Saveza sindikata RS,  koji je prihvaćen juče, jeste i da se plate koje će Vlada RS obezbijediti za april mjesec isplaćuju isključivo na račun radnika.