U Višegradu održana 17. redovna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

U Višegradu održana 17. redovna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske
U Višegradu održana 17. redovna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske

U Višegradu je dana, 15.10.2020. godine održana 17. redovna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske.

Na sjednici je utvrđen konačan Prijedlog globalnih i sektorskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Vlade Republike Srpske za period 2021-2023.godine, koje su podjeljene na tri oblasti: zakonodavne, strateške aktivnosti i socijalni dijalog.

Predložene mjere imaju za cilj rješavanje postojeće situacije i iznalaženje što boljih rješenja za poboljšanje ekonomsko-socijalnog položaja radnika i njihovih porodica, te oporavka stanja izazvanog pandemijom virusa Covid-19.

Savez sindikata Republike Srpske dostavio je Vladi Republike Srpske Prijedlog globalnih i sektorskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Vlade Republike Srpske za period 2021-2023.godine, te očekuje pregovore sa Vladom Republike Srpske u vezi predloženih mjera.

Prijedlog globalnih i sektorskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Vlade Republike Srpske za period 2021-2023.godine, biće dostupan na web stranici Saveza sindikata Republike Srpske.

Na sjednici je takođe razmatrana informacija o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske i granskih sindikata, kao i o stanju u sindikalnim organizacijama.

Konstatovano je da je stanje u sindikalnim organizacijama stabilno, nema kašnjenja u isplati plata ili njihovog smanjivanja kao ni otpuštanja radnika.

Upotreba zaštitne opreme u skladu sa preporukama Kriznog štaba Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, prema informacijama koje su prenijeli predsjednici granskih sindikata, se u najvećem obimu poštuje.

Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske, još jednom je apelovalo na sve poslodavce i radnike u Republici Srpskoj, da u potpunosti poštuju preporučene mjere zaštite, jer je u ovom trenutku najvažnije sačuvati zdravlje radnika i privrednu aktivnost.

Na sjednici Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske,  utvrđeni su dalji pravci i aktivnosti koje će Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati provoditi u narednom periodu, poštujući trenutnu epidemiološku situaciju.

Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023 godine


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!