U toku je sastanak o zaštiti i zdravlju na radu

U toku je sastanak o zaštiti i zdravlju na radu
U toku je sastanak o zaštiti i zdravlju na radu

Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske učestvuju u radu sastanka o zaštiti i zdravlju na radu koji organizuje Američki centar solidarnosti kroz svoj Program rada za Srbiju, Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Cilj sastanka je razmjena informacija između sindikata bivših zemalja Jugoslavije o radu na zaštiti i zdravlju na radu tokom pandemije COVID-19.

Pored predstavnika saveza sindikata iz regije, sastanku prisustvuju i predstavnici Američkog sindikata, kao i direktor Programa Centra solidarnosti, Stiven Mekklaud.