U Službenom Glasniku Republike Srpske objavljen set zakona koji se odnose na povećanje plata

U Službenom Glasniku Republike Srpske objavljen set zakona koji se odnose na povećanje plata
U Službenom Glasniku Republike Srpske objavljen set zakona koji se odnose na povećanje plata

Set zakona koji se odnose na povećanje plata u Republici Srpskoj objavljen je u Službenom Glasniku RS 17. jula 2018. godine. Radi se o zakonima koji su usvojeni na 28. Posebnoj sjednici Narodne skupšrtine Republike Srpske održanoj 04.07.2018. godine.

Službeni Glasnik RS broj 66

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak SG RS 66/18

Pravilnik o ostvarivanju prava na umanjenje poreske osnovice

Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa