Tane Peulić održao sastanak sa predsjednikom UO „Alumine“

Tane Peulić održao sastanak sa predsjednikom UO „Alumine“
Tane Peulić održao sastanak sa predsjednikom UO „Alumine“

U okviru redovnog socijalnog dijaloga između sindikata i poslodavca, juče je održan sastanak Sindikalnog odbora sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva sa predsjednikom Upravnog odbora privrednog društva „Alumina“.

Predstavnici sindikata pokrenuli su pitanje  primjene Pojedinačnog kolektivnog ugovora, tražeći da se postojeći primjenjuje, a ukoliko ima potrebe za određenim izmjenama, zaključeno je, da se na sljedećem sastanku, krajem ovog mjeseca, pripremi prijedlog aneksa u Pojedinačnom kolektivnom ugovoru.

Na sastanku, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić, otvoreni su i pregovori o utvrđivanju cijene rada za narednu godinu.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić prezentovao je poslovnu situaciju u kompaniji, te očekivanja menadžmenta „Alumine“ za narednu godinu. Govorio je i o investicionim aktivnostima u fabrici, ali i problemima koji su prisutni na svjetskom tržištu.

Na sastanku je bilo govora i o problematici prevoza radnika.

Dogovoreno je da se krajem mjeseca održi novi sastanak sindikata i poslodavca, kada će pitanja koja su pokrenuta tokom ovih razgovora, biti konkretizovana.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!