Štrajk upozorenja u “ Metal “ a.d. Gradiška

Štrajk upozorenja u " Metal " a.d. Gradiška
Štrajk upozorenja u " Metal " a.d. Gradiška

Dana 31.10.2017. godine održan je zajednički sastanak sindikalnog odbora na kojem su prisustvovali vlasnik preduzeća, Ermes Boninsegna, Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i Boško Grgić, povjerenik SSRS za sindikalnu kancelariju Gradiška.

Teme sastanka su bile aktuelna situacija u preduzeću, formiranje nove cijene rada i isplata bruto plata radnicima.

Na sastanku je donesen zaključak da se slijedeći sastanak održi najkasnije do 15.12.2017. godine, a sastanak i pored urgencije koju je sindikat preduzeća uputio 14.12.2017. godine nije održan.

Slijedeći zahtjev za sastanak, sindikalni odbor uputio je 12.02.2018. godine, a na kome je tebalo razgovarati o redovnijoj uplati doprinosa i povećanju plate, i koji je trebalo da se održi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ni ovaj sastanak nije održan.

Sindikalni odbor je uputio poslednji zahtjev za sastanak 01.03.2018. godine i odredio krajnji rok za održavanje sastanka sa rukovodstvom i vlasnikom preduzeća do 09.03.2018. godine.

Kako je jasno da do sastanka neće doći, dana 09.03.2018. godine sindikalni odbor “ Metal “ a.d. Gradiška je na sastanku kom su prisustvovali Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS i Goran Savanović, Izvršni sekretar u regionalnom sindikalnom centru Banjaluka donio Odluku o stupanju u štrajk upozorenja, a u cilju ispunjenja sledećih zahtjeva:

  1. Isplata bruto plata
  2. Uplata zdravstvenog osiguranja u zakonskom roku
  3. Korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine.

Štrajk upozorenja biće održan 12.03.2018. godine u periodu od 14.00 do 15.00 časova.


Poslednje vijesti

" Bulgartabak " da se u roku od 10 dana izjasni da li želi prodati Fabriku duvana Banjaluka

“ Bulgartabak “ da se u roku od 10 dana izjasni da li želi prodati Fabriku duvana Banjaluka

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
U Adminiistrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, danas je održan sastanak delegacije Saveza sindikata Republike Srpske koju je predvodila predsjednica Ranka Mišić, sa predstavnicima Vlade i većinskog vlasnika Fabrike duvana Banjaluka, bugarske kompanije ,,Bulgartabak,,. [opširnije]
Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Na inicijativu predsjednice Vlade Republike Srpske,Željke Cvijanović, predsjednica Saveza sindikata RS, Ranka Mišić učestvovaće u radu sastanka na kojem će se razmatrati aktuelno stanje Fabrike duvana Banja Luka. Sastanak će se održati u Administrativnom centru [opširnije]