Statistički podaci za oktobar 2018. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2018. godine iznosi 884,00 KM i veća je za 3,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u septembru 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2018. godine iznosi 1.889,86 KM i prosječna plata je pokriva sa 46,78%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.359,00 KM i manje su za 4,36% u odnosu na septembarsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 594,00 KM i veće su za 0,34% od prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u septembru 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u oktobru 2018. godine u odnosu na septembar 2018. godine veće su za 1,3%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,5%.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 0,4%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 9,9%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – veće su za 1,0%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,4%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava