Statistički podaci za oktobar 2017. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 831,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u septembru 2017. godine veća je za 1,00 KM.
Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2017. godine iznosi 1.876,33 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,29%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.319,00 KM i veće su za 1,07% u odnosu na septembarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 543,00 KM i manje su za 0,91% u odnosu na platu isplaćenu u septembru 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine veće su za 1,3%, a po namjeni potrošnje su:

Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,4%.
Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
Odjeća i obuća – veće su za 1,9%.
Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti –veće su za 10,9%.
Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,2%.
Zdravstvo – veće su za 0,1%.
Prevoz – veće su za 0,4%.
Komunikacije – nisu se mijenjale.
Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
Obrazovanje – nisu se mijenjale.
Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Poslednje vijesti

" Bulgartabak " da se u roku od 10 dana izjasni da li želi prodati Fabriku duvana Banjaluka

“ Bulgartabak “ da se u roku od 10 dana izjasni da li želi prodati Fabriku duvana Banjaluka

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
U Adminiistrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, danas je održan sastanak delegacije Saveza sindikata Republike Srpske koju je predvodila predsjednica Ranka Mišić, sa predstavnicima Vlade i većinskog vlasnika Fabrike duvana Banjaluka, bugarske kompanije ,,Bulgartabak,,. [opširnije]
Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Razmatranje aktuelnog stanja u Fabrici duvana Banja Luka ( Sastanak u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske )

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Na inicijativu predsjednice Vlade Republike Srpske,Željke Cvijanović, predsjednica Saveza sindikata RS, Ranka Mišić učestvovaće u radu sastanka na kojem će se razmatrati aktuelno stanje Fabrike duvana Banja Luka. Sastanak će se održati u Administrativnom centru [opširnije]