Statistički podaci za mart 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u martu 2019. godine iznosi 886,00 KM i manja je za 10,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u februaru 2019. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mart 2019. godine iznosi 1.907,93 KM i prosječna plata je pokriva sa 46,44%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.445,00 KM i veće su za 4,86% u odnosu na februarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 617,00 KM i na nivou su prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u februaru 2019. godine.

Ukupne potrošačke cijene u martu 2019. godine u odnosu na februar 2019. godine veće su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,1%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 3,8%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,4%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,2%.
 • Prevoz – veće su za 0,3%.
 • Komunikacije – manje su za 0,1%.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,2%.
 • Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava