Statistički podaci za mart 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u martu 2018. godine iznosi 840,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u februaru 2018. godine manja je za 1,00 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za mart 2018. godine iznosi 1.894,34 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,34%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.363,00 KM i veće su za 0,66% u odnosu na februarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 551,00 KM i manje su za 2,13% u odnosu na platu isplaćenu u februaru 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u martu 2018. godine u odnosu na februar 2018. godine veće su za 0,4%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,7%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 1,3%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 2,4%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,5%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,4%.
 • Prevoz – veće su za 0,2%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,2%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,2%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS