Статистички подаци за март 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2018. године износи 840,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2018. године мања је за 1,00 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за март 2018. године износи 1.894,34 КМ и просјечна плата је покрива са 44,34%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.363,00 КМ и веће су за 0,66% у односу на фебруарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 551,00 КМ и мање су за 2,13% у односу на плату исплаћену у фебруару 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,3%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 2,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 0,2%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


Последње вијести

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука у посјети предузећу Водовод Србац

Активности у синдикалним организацијама
Данас је на позив предсједника синдикалне организације Водовод Србац Милована Добрњца колектив посјетио извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука Горан Савановић. Тема разговора био је текст новог предлога Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности који [опширније]
Информација у вези са Одлуком Уставног суда Републике Српске

Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд

Савез синдиката РС
Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд Одлуком објављеном у Службеном Гласнику Републике Српске број 93/18. Одлука Уставног суда Републике Српске