Statistički podaci za jun 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2018. godine iznosi 849,00 KM i veća je za 2,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u maju 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2018. godine iznosi 1.879,73 KM i prosječna plata je pokriva sa 45,17%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.345,00 KM i veće su za 2,44% u odnosu na majsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 559,00 KM i na nivou je prosječne neto plate isplaćene u maju 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine manje su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,8%.
 • Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 2,5%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 0,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,2%.
 • Prevoz – veće su za 1,0%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,2%.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS