Statistički podaci za jun 2017. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2017. godine iznosi 828,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u maju 2017. godine manja je za 9,00 KM.
Sindikalna potrošačka korpa za juni 2017. godine iznosi 1.860,56 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,50%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.
Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.300,00 KM i manje su za 0,31% u odnosu na majsku platu, a najniže u djelatnosti građevinarstva i iznose 543,00 KM i manje su za 0,91% u odnosu na platu isplaćenu u maju 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u junu 2017. godine u odnosu na maj 2017. godine manje su za 0,4%, a po namjeni potrošnje su:
o Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,8%.
o Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
o Odjeća i obuća – manje su za 2,4%.
o Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
o Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,1%.
o Zdravstvo – nisu se mijenjale.
o Prevoz – manje su za 1,0%.
o Komunikacije – nisu se mijenjale.
o Rekreacija i kultura – veće su za 0,2%.
o Obrazovanje – nisu se mijenjale.
o Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
o Ostala dobra i usluge – veće su za 0,3%.

 

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!