Statistički podaci za jul 2020. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2020. godine iznosi 955,00 KM i manja je za 3,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u junu 2020. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2020. godine iznosi 1.923,05 KM i prosječna plata je pokriva sa 49,66%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.457,00 KM i veće su za 1,60% u odnosu na junsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 666,00 KM i veće su za 1,37%  u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u junu 2020. godine.

Ukupne potrošačke cijene u julu 2020. godine u odnosu na jun 2020. godine manje su 0,4%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 1,1%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 3,4%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 1,2%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – nisu se mijenjale.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,3%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS