Статистички подаци за јул 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јулу 2020. године износи 955,00 КМ и мања је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јуну 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за јули 2020. године износи 1.923,05 КМ и просјечна плата је покрива са 49,66%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.457,00 КМ и веће су за 1,60% у односу на јунску плату, а најниже у грађевинарству и износе 666,00 КМ и веће су за 1,37%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јуну 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године мање су 0,4%, а по намјени потрошње су:

  • Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,1%.
  • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
  • Одјећа и обућа – мање су за 3,4%.
  • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
  • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
  • Здравство – нису се мијењале.
  • Превоз – веће су за 1,2%.
  • Комуникације – нису се мијењале.
  • Рекреација и култура – нису се мијењале.
  • Образовање – нису се мијењале.
  • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
  • Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права