Statistički podaci za jul 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u julu 2018. godine iznosi 848,00 KM i manja je za 1,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u junu 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za juli 2018. godine iznosi 1.871,43 KM i prosječna plata je pokriva sa 45,31%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:


Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.351,00 KM i veće su za 0,45% u odnosu na junsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 550,00 KM i manje su za 1,61% od prosječne neto plate isplaćene u junu 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u julu 2018. godine u odnosu na jun 2018. godine manje su za 0,4%, a po namjeni potrošnje su:
o Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 1,0%.
o Alkoholna pića i duvan – manje su za 0,3%.
o Odjeća i obuća – manje su za 4,5%.
o Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
o Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
o Zdravstvo – veće su za 0,5%.
o Prevoz – manje su za 0,6%.
o Komunikacije – veće su za 0,1%.
o Rekreacija i kultura – veće su za 1,7%.
o Obrazovanje – nisu se mijenjale.
o Restorani i hoteli – manje su za 0,1%.
o Ostala dobra i usluge – manje su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!