Statistički podaci za april 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu aprilu 2023. godine iznosi 1.265 KM i veća je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu martu 2023. godine za iznos od 7 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec april 2023. godine iznosi 2.445,00 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,74 %, nešto više nego prethodni mjesec  kada je pokrivenost bila 51,48 %. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše ponovo u sektoru Informacije i komunikacije, u kojima  iznose 1.643 KM i iste su više za 1,67 % u odnosu na mjesec mart, a najniže  u djelatnosti Građevinarstva, gdje  iznose 933  KM i iste su gotovo na istom nivou u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu martu 2023. godine u istoj djelatnosti.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u mjesecu aprilu 2023. godine u odnosu na mjesec mart  2023. godine viši je za 0,3%, a po namjeni potrošnje:

 • Hrana i bezalkoholna pića – viši za 0,1%,
 • Alkoholna pića i duvan – viši za 0,1%,
 • Odjeća i obuća – viši je za 2,6%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –viši za 0,8 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – viši za 0,5 %,
 • Zdravstvo – viši za 0,2 %,
 • Prevoz – niži za 0,9 % ,
 • Komunikacije –viši za 0,8 %,
 • Rekreacija i kultura – viši je za 0,1 %,
 • Obrazovanje – nepromijenjen,
 • Restorani i hoteli – viši za 0,1 %,
 • Ostala dobra i usluge – više za 0,8 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!