Sporazumom do izjednačavanja platnih koeficijenata i većih plata u obrazovanju i kulturi

Sporazumom do izjednačavanja platnih koeficijenata i većih plata u obrazovanju i kulturi
Sporazumom do izjednačavanja platnih koeficijenata i većih plata u obrazovanju i kulturi

Sporazum o dinamici usklađivanja platnih koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture, koji obuhvata 13.792 radnika, potpisan je danas u Banjaluci, a primjenjivaće se od 1. januara naredne godine. Sporazum su potpisali ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Željko Budimir sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske Draganom Gnjatićem. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić kaže da se sporazumom ispravlja dugogodišnja nepravda, te da će od 1. januara 2024. godine profesori i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i ostali zaposleni sa VSS u oblasti obrazovanja i kulture dobiti povećanje u neto iznosu od 100 KM. Za dvije godine bi se, kako kaže,  koeficijenti trebali izjednačiti u potpunosti.

„Konačno smo jasno definisali da je potrebno izvršiti usklađivanje platnih koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture, a koji imaju platni koeficijent niži od platnog koeficijenta pete platne grupe definisanog zakonom o platama zaposlenih u organima uprave. Utvrđivanje platnih koeficijenata vršiće se kroz izmjene i dopune zakona o platama, uz prethodno usaglašene stavove  potpisnika ovog sporazuma, putem kolektivnog pregovaranja“, kaže Gnjatić.

Ministar prosvjete i kulture RS Željka Stojičić pojašnjava da je u sporazumu definisano izjednačavanje sedam platnih koeficijenata u rasponu od 20,8 do 23,7 i usklađivaće se sa najnižim platnim koeficijentom visoke stručne spreme u upravi, koji iznosi 24,86 u bruto iznosu. Ona je istakla da je sporazum obavezao Vladu i Sindikat da zajedno rade na njegovoj realizaciji.

„Sporazum je potpisan sa ciljem izjednačavanja platnih koeficijenata. Vlada RS je na prethodnoj sjednici dala saglasnot za sporazum, koji vodi ka izjednačavanju platnih koeficijenata i sporazum je obavezao Vladu i sindikat da zajedno rade na realizaciji ovog sporazuma. Važno je da će radnici prvo uvećanje plata dobiti sa januarskom platom. Žao mi je što nismo ranije mogli potpisati sporazum“, istakla je Stojičićeva.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo kaže da obrazovanje ima strateški značaj za Republiku Srpsku, te da potpisivanje Sporazuma ukazuje na opredijeljenost Vlade da i u teškim finansijskim prilikama iznalazi sredstva kako bi povećala i izjednačila plate radnicima sa visokom stručnom spremom.

„Ovim Republika Srpska pokazuje da je stabilna i finansijski jaka, te da može da servisira sve svoje obaveze, tako da svi koji se raduju eventualno lošim finansijskim vremenima za Srpsku neće biti srećni“, istakao je Budimir.

Konačno usklađivanje platnih koeficijenata završiće se najkasnije do 1. januara 2026. godine. Ostale stručne spreme, odnosno niže stručne spreme su već izjednačene sa ostalim korisnicima budžeta. Sporazumom je definisano i da će se redovna povećanja plata budžetskih korisnika odnositi i na zaposlene sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture i neće imati uticaja na usklađivanje platnih koeficijenata utvrđenih ovim sporazumom. Sporazum o dinamici usklađivanja platnih koeficijenata zaposlenih sa VSS u oblasti obrazovanja i kulture rezultat je inicijative Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS i pregovaranja sa resornim ministarstvima i Vladom RS i proizilazi iz Memoranduma o zajedničkim mjerama, koji su još 2017. godine potpisali Vlada RS i Savez sindikata Republike Srpske.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!