Socijalni partneri o Programu ekonomskih reformi i Budžetu Republike Srpske

Socijalni partneri o Programu ekonomskih reformi i Budžetu Republike Srpske
Socijalni partneri o Programu ekonomskih reformi i Budžetu Republike Srpske

Danas, 07.12.2020.godine, će se u prostorijama Republičkog inspektorata Republike Srpske, u sali za sastanke, održati posebna sjenica Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske.

Na dnevnom redu su dva ključna dokumenta od posebnog značaja za Republiku Srpsku i sve radnike Republike Srpske , Budžet Republike Srpske za 2021.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2021-2023.godinu.

Savez sindikata Republike Srpske je učestvovao u kreiranju ova dva značajna dokumenta.

Posebno nam je drago, da sve ono sto smo tražili i predlagali u Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023.godinu, je prihvaćno od stvrane Vlade Republike Srpske i sastavni je dio dokumenta Prijedlog ekonomskih  reformi za period 2021-2023.godinu.

Kada je u pitanju Budžet Republike Srpske za 2021.godinu, stavke koje se tiču primanja zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na Budžet iz 2020.godine, nisu se mijenjale.

Svoje mišnjenje na ova dva dikumenta, danas će dati socijalni partneri, a već sutra, u utorak 8.12.2020.godine Vlada Republike Srpske će razmatrati, usvojiti i uputiti u skupštinsku proceduru Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2021-2023.godinu i Budžet za 2021.godinu.