Smiljanić: Sindikat jedini može stati iza radnika

Smiljanić: Sindikat jedini može stati iza radnika
Smiljanić: Sindikat jedini može stati iza radnika

U Zvorniku je danas održana redovna sjednica Republičkog odbora Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, na kojoj je urađen presjek stanja u kompanijama u kojima ovaj sindikat ima svoje sindikalne organizacije. U Sindikatu kažu da su ponosni na „Aluminu“ i Rudnik i termoelektranu EFT „Stanari“ koji su prošle godine ostvarili ukupan prihod veći od 650 miliona KM. U ove dvije kompanije zaposleno je više od 2.500 radnika, sa zaradama znatno većim iznad republičkog prosjeka. Predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Radenko Smiljanić je rekao da su razgovarali pojedinačno o svakoj kompanije i susreli se sa problematikom koja prati poslovanje tih kompanija u Republici Srpskoj.

„Imamo dobrih primjera u poslovanju, prije svega „Alumine“ i Rudnika i termolelektrane EFT „Stanari“, ali isto tako ima firmi koje su u problemima pa su i dalje sa isplatom plata na zakonskom minimumu, kao i onih koje imaju poteškoća da se uklope u taj minimum“, rekao je Smiljanić.

Govoreći o visini najniže plate, Smiljanić je rekao da se Sindikat, u ovom inflatornom kretanju cijena, mora i dalje boriti da kretanje plata bude u korist radnika. Smiljanić smatra da primanja radnika moraju biti usklađena sa njihovim životnim potrebama, jer je to, između ostalog, i način da poslodavci imaju zadovoljne radnike svih profila i kvalifikacija, a ne da ostanu bez radne snage koja odlazi u druge zemlje, najčešće zbog niskih primanja.

„Imali smo na početku godine povećanje najniže plate na 700 KM, ali to očigledno neće biti dovoljno. Mora se ponovo povećati najniža plata i mora se pratiti potrošačka korpa i rast inflacije, kako bi išli  u korak sa svim dešavanjima. Poslodavci su konačno svjesni da imamo nedostatak radne snage, deficitarnih zanimanja nam nedostaje. Zato konačno poslodavci moraju povećati plate, kako bi zadržali svoje radnike“, kaže Smiljanić.

Na sjednici Republičkog odbora u Zvorniku je zaključeno da je važno vratiti povjerenje u sindikat, kako bi uvijek bili jedni uz druge i borili se za bolji materijalni položaj. Jedini oslonac radnicima jeste sindikat, koji jedini može stati iza radnika. U oblasti metalske industrije i rudarstva Republike Srpske zaposleno je 15.000 radnika, od kojih su 7.000 članovi Granskog sindikata u ovoj oblasti organizovanih u 30 sindikalnih organizacija.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!