Sjednica sindikalnog odbora „Kosmos“ Banjaluka

Sjednica sindikalnog odbora "Kosmos" Banjaluka
Sjednica sindikalnog odbora "Kosmos" Banjaluka

Dana 21.05.2019. godine održana je sjednica sindikalnog odbora „Kosmos“ Banjaluka. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i budućnosti istog, a posebno oko upošljavanja kapaciteta i kontinuiranog angažovanja svih zaposlenih radnika. Takođe je razgovarano i o kašnjenju rata po restruktuiranju.

Dogovoreno je da se održi sastanak sa direktorom preduzeća po svim ovim pitanjima i da se nađe zajedničko rješenje u cilju dugoročne stabilnosti i zadovoljstva svih zaposlenih u preduzeću.

Sjednica sindikalnog odbora "Kosmos" Banjaluka
Sjednica sindikalnog odbora „Kosmos“ Banjaluka