Sjednica Regionalnog odbora Bijeljina Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sjednica Regionalnog odbora Bijeljina Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Sjednica Regionalnog odbora Bijeljina Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

U Bijeljini je 28.9.2020. godine  održana  sjednica Regionalnog odbora Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Sjednici su prisustvovali predsjednici sindikalnih organizacija Gradske uprave Bijeljina, Opštinske uprave Ugljevik, JU „Vode Srpske“, Fonda dječije zaštite RS i Centra za socijalni rad Bijeljina.

Sjednicom je rukovodio predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS,  Branko Zelenović.

Na sastanku je analizirano stanje u sindikalnim organizacijama sa posebnim akcentom na primjenu  posebnih kolektivnih ugovora, koje je zaključio Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS sa resornim ministarstvima.

Predsjednici sindikalnih organizacija upoznati su i sa svim aktivnostima koje je vodio Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS,  u prethodnom periodu, što je rezultiralo poboljšanjem standarda zaposlenih u ovim oblastima, kao i povećanjem plata u prosjeku za 10%.

Na sjednici su razmatrani i dalji koraci i aktivnosti granskog sindikata i sindikalnih organizacija u narednom periodu, sve sa ciljem poboljšanja prava zaposlenih.

Održavanje sastanaka po regijama biće nastavljeno i u narednom periodu.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!