Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS u Istočnom Sarajevu

Sjednica Predsjedništva Saveza sindikata RS u Istočnom Sarajevu

Treća redovna sjednica Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, održaće se sutra 21. septembra 2017. godine u prostorijama Grada Istočno Sarajevo.
Sjednica počinje u 11,00 časova, a na dnevnom redu naći će se nekoliko bitnih aktivnosti za budući rad, kako granskih sindikata, tako i za rad Saveza sindikata Republike Srpske.
Dakle, Predsjedništvo SS RS će razmatrati Nacrt analize primjene Zakona o radu RS, koju je uradila stručna Radna grupa pravnika Saveza sindikata RS.
Takođe, na izradi analize Zakona o radu RS, učestvovala je i Radna grupa koju je formiralo Generalno vijeće Saveza sindikata RS.
Član radne grupe ispred Saveza sindikata RS, koji je učestvovao u izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku RS Danko Ružičić, upoznaće Predsjedništvo sa Nacrtom ovog dokumenta.
Predsjedništvo SS RS će biti upoznato i sa zahtjevom Ministarstva finansija, ispred Vlade RS, za učešće Saveza sindikata RS, kao socijalnog partnera u izradi Programa mjera ekonomskih reformi RS za period od 2018 do 2020. godine.