Sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske

Sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske
Sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske

Sjednica Implementacionog odbora Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske održaće se danas 16.aprila 2018.godine sa početkom u 11.00 časova u Kabinetu potpredsjednika Vlade Republike Srpske Antona Kasipovića.

U Implementacioni odbor ispred Saveza sindikata Republike Srpske imenovani su:

  1. Ranka Mišić, predsjednica SSRS
  2. Tane Peulić ,predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva TS
  3. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS

Ispred Vlade RS u Implementacionom odboru su:

  1. Anton Kasipović, ministar pravde Republike Srpske
  2. Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS
  3. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

 

Na sjednici će se rasrpavljati  o realizaciji Memoranduma o zajedničkim mjerama  za period 2018-2020.godina  koji su potpisale predsjednica Saveza sindikata RS, Ranka Mišić i predsjednica Vlade RS, Željka Cvijanović.

Takođe će na Dnevnom redu biti i Akcioni plan realizacije dogovorenog Memoranduma.

Najvažniji zahtjevi Saveza sindikata RS su:

  • Opšti kolektivni ugovor,
  • Izmjene i dopune Zakona o radu RS,
  • Izmjene i dopune Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS,
  • Donošenje Zakona o udruženjima i fondacijama RS

Takođe za Sindikat su bitne i izmjene zakona koje se tiču zdravstvenog sistema, kao i izjednačavanje plata u obrazovanju sa ostalim korisnicima budžeta.

Svi zahtjevi su dio Memoranduma  o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. i Akcionog plana realizacije Memoranduma.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!