Sjednica Ekonomsko – socijalnog savjeta Republike Srpske

Održana sjednica Ekonomsko - socijalnog savjeta, dogovora o najnižoj plati nema
Održana sjednica Ekonomsko - socijalnog savjeta, dogovora o najnižoj plati nema

Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić, zakazala je 44. redovnu ovog tripartitnog organa RS, koja će se danas ,19. oktobra 2017. godine sa početkom u 13,00 časova , održati u Domu sindikata u Banjaluci.
Centralna tema o kojoj će se raspravljati biće usaglašavanje i donošenje odluke o visini najniže plate u Republici Srpskoj za 2018. godinu, u skladu sa članom 127. Zakona o radu RS.
Na dnevnom redu će se naći usaglašavanje i imenovanje članova ekspertskog tima za sprovođenje analize važećeg Zakona o radu RS, kao i razmatranje informacije u vezi sa dinamikom isplate sredstava iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla.
Članovi ovog tripartitnog organa, razmatraće informaciju o redovnosti refundacija i visini iznosa naknada za bolovanje i porodiljsko odsustvo koji se isplaćuju od strane Fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske.
Razmatraće se Informacija u vezi poziva na prisustvo tehničkom sastanku ekonomsko-socijalnih savjeta država u regionu, koji će se održati u Sarajevu od 14. do 16. novembra 2017. godine, kako i Informacija u vezi poziva za prisustvo međunarodnoj konferenciji u Atini, 23. i 24. novembra ove godine.
Organizatori konferencije u Atini su Međunarodna asocijacija ekonomsko-socijalnih savjeta i sličnih institucija (MOR), i Ekonomsko-socijalni savjet Republike Grčke.

Pogledajte medijske izvještaje:

ATV – Alternativna televizija


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!