Siniša Petrović za ELTA TV: Pozivamo Vladu Republike Srpske da poštuje odredbe Zakona o radu

Siniša Petrović za ELTA TV: Pozivamo Vladu Republike Srpske da poštuje odredbe Zakona o radu
Siniša Petrović za ELTA TV: Pozivamo Vladu Republike Srpske da poštuje odredbe Zakona o radu

Predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović je, gostujući na Elta televiziji, ponovio zahtjeve budžetskih i fondovskih korisnika, koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, a koji se tiču izdvajanja naknade za topli obrok i regres, na način da topli obrok bude posebno iskazan i posebno isplaćen u odnosu na postojeći koeficijent. Podsjetio je da Vlada Republike Srpske krajem prvog kvartala ove godine mora nastaviti pregovore sa granskim sindikatima.

Elta, Kafa u 5, Siniša Petrović


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!