Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS uputio zahjtev nadležnom ministarstvu za pregovore oko Posebnog kolektivnog ugovora

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS uputio zahjtev nadležnom ministarstvu za pregovore oko Posebnog kolektivnog ugovora
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS uputio zahjtev nadležnom ministarstvu za pregovore oko Posebnog kolektivnog ugovora

Shodno zaključcima Republičkog odbora od 13.03.2021. godine, a koji se odnose na poboljšljanje socijalno – ekonomskog statusa  radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske, Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS uputio je zahjtev nadležnom ministarstvu za pregovore oko Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u zdravstvu Republike Srpske i usklađivanje pojedinih odredbi sa Zakonom o radu Republike Srpske.

Republički odbor je na pomenutoj sjednici donio sledeće

ZAKLJUČKE 

  1. Da se uputi poziv Ministru za zakazivanje hitnog sastanka.
  2. Povećanje cijene rada sa postojećih 145 KM na 160 KM.
  3. Izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u zdravstvu („Sl.glasnik RS“ br 72/16,19/19, 68/19 i 65/20 ) i to:
  • Uvođenje Covid 19 u PKU za zaposlene u zdravstvu RS kao profesionalna bolest. Shodno tom, regulisati pitanje bolovanja, te nadoknada zaposlenim na odjeljenjima koja pokrivaju ovu bolest, 20 % za rad na Covid odjeljenjima, 10 % za sve koji dolaze u kontakt sa Covid pacijentima.
  • Regulisanje pojma Pripravnosti kroz PKU za zaposlene u zdravstvu RS.
  • Isplata naknade plate shodno satima provedenim na poslu, kao redovno radno vrijeme. ( Za radnike koji rade u turnusu 12-24-12-48).

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!