Sindikat u slikama, septembar 2017. godine

Goran Savanović izabran za Predsjednika Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova