Sindikat u slikama – oktobar 2017. godine

Počela sindikalna škola za mlade sindikalne aktiviste