Sindikat pravosuđa Republike Srpske donio Odluku o stupanju u generalni štrajk

Sindikat pravosuđa Republike Srpske donio Odluku o stupanju u generalni štrajk
Sindikat pravosuđa Republike Srpske donio Odluku o stupanju u generalni štrajk

Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je na današnjoj sjednici održanoj u Banjoj Luci donio Odluku o stupanju u generalni štrajk. Štrajk počinje 28. februara 2024. godine, u svim pravosudnim institucijama u kojima ovaj sindikat ima Sindikalne organizacije. Tokom štrajka doći će do potpune obustave rada, uz poštovanje minimuma proseca rada, a sve u skladu sa Zakonom o štrajku RS.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske od Ministarstva pravde Republike Srpske i nadležnih institucija zahtijeva:

  • Zbog povećanja obima i težine poslova, te nepostojanja viška zaposlenih radnika u pravosudnim institucijama, već češće manjka radnika, Sindikat pravosuđa traži da se procenat povećanja plata svih zaposlenih uskladi, ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosioca pravosudnih funkcija, jer se radi o poslovima koji nose krivičnu i materijalnu odgovornost;
  • Da se iz Zakona o platama u članu 8. odredba o naknadi u visini do 35% osnovne plate za težinu prirode posla i posebne uslove rada izdvoji iz pomenutog Zakona i reguliše putem Posebnog kolektivnog ugovora, a zbog prirode posla koja podrazumjeva krivičnu odgovornost, preopterećenost, materijalnu odgovornost, kaznenu odgovornost, odgovornost sprovođenje – dovođenje, obezbjeđenja lica i institucija, obezbjeđenja čuvanja tajnosti podataka u posebnim predistražnim radnjama, obslužujući rad sudija i tužioca, što daje posebnu specifičnost vrste posla kojom se bave radnici zaposleni u pravosudnim institucijama;
  • Prestanak diskriminacije zaposlenih u pravosudnim institucijama u Srpskoj u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija po pitanju toplog obroka, regresa i naknade za obračun minulog staža.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske je spreman, kao i do sada, da pregovara sa  ministrom pravde Republike Srpske i Vladom Republike Srpske.

Služba za odnose s javnošću


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!