Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture RS bogatiji za još jednu sindikalnu organizaciju

U JU za predškolsko vaspitanje „Radost“ Bratunac je 18. maja 2022. godine osnovana Sindikalna organizacija, koja ima 20 članova. Za predsjednicu Sindikalne organizacije izabrana je Slavica Antonijević. Sindikalna organizacija JU za predškolsko vaspitanje „Radost“ Bratunac je 73 sindikalna organizacija na regiji Birač, koja djeluje u okviru Saveza sindikata Republike Srpske.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!