Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske podržava namjeru Vlade Republike Srpske da radi na izjednačavanju koeficijenata za zaposlene u ovoj oblasti

Mr Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske.
Mr Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske.

Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske podržava namjeru Vlade Republike Srpske da radi na izjednačavanju koeficijenata za zaposlene u ovoj oblasti sa koeficijantima zaposlenih u javnoj upravi.

Predsjednik sindikata ONK, Dragan Gnjatić, zadovoljan je izjavom premijerke Željke Cvijanović da će Vlada Republike Srpske napraviti analizu i plan za postupanje koji će voditi postepenom izjednačavanju koeficijenata zaposlenih u prosvjeti i kulturi sa koficijentima zaposlenih u javnoj upravi, budući da postoji i Zaključak Narodne Skupštine Republike Srpske na ovu temu.

Izjava premijerke Željke Cvijanović, Prilog Alternativne televizije – ATV