Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi upisan u sudski registar

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS upisan u sudski registar i stekao svojstvo pravnog lica.
Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je Rješenjem Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, odobrena uputreba naziva „Republika Srpska“ u nazivu Sindikata.
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je i pored brojnih neosnovanih žalbi od strane Sindikata uprave RS, upisan u registar kod nadležnog suda i ministarstva, što je još jedan od dokaza da ovaj Sindikat sve svoje aktivnosti provodi u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske.
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će i dalje, u punom kapacitetu, raditi na realizaciji planiranih aktivnosti i poziva sve sindikalne organizacije da aktivno učestvuju u njegovom radu.
Prilog:
– Rješenje o upisu Sindikata u sudski registar broj F-1-35/18 od 18.05.2018.godine.
– Rješenje o upotrebi naziva „Republika Srpska“ Sindikatu lokalne samouptrave, uprave i javnih službi RS, broj 10.3-00-7/18 od 14.05.2018.godine.

Rješenje o odobrenju upotrebe naziva " Republika Srpska " Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 1 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva “ Republika Srpska “ Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 1 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva " Republika Srpska " Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 2 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva “ Republika Srpska “ Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 2 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 1 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 1 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 2 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 2 )

Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]