Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi upisan u sudski registar

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS upisan u sudski registar i stekao svojstvo pravnog lica.
Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je Rješenjem Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, odobrena uputreba naziva „Republika Srpska“ u nazivu Sindikata.
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je i pored brojnih neosnovanih žalbi od strane Sindikata uprave RS, upisan u registar kod nadležnog suda i ministarstva, što je još jedan od dokaza da ovaj Sindikat sve svoje aktivnosti provodi u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske.
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS će i dalje, u punom kapacitetu, raditi na realizaciji planiranih aktivnosti i poziva sve sindikalne organizacije da aktivno učestvuju u njegovom radu.
Prilog:
– Rješenje o upisu Sindikata u sudski registar broj F-1-35/18 od 18.05.2018.godine.
– Rješenje o upotrebi naziva „Republika Srpska“ Sindikatu lokalne samouptrave, uprave i javnih službi RS, broj 10.3-00-7/18 od 14.05.2018.godine.

Rješenje o odobrenju upotrebe naziva " Republika Srpska " Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 1 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva “ Republika Srpska “ Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 1 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva " Republika Srpska " Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 2 )
Rješenje o odobrenju upotrebe naziva “ Republika Srpska “ Sindikatu lokalne samouprave, uprave i javnih službi ( strana 2 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 1 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 1 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 2 )
Rješenje o upisu u jedinstveni registar ( strana 2 )